• Em được bạn bè giới thiệu, do bạn em ngày trước học ở đây. Sau khi ra trường bạn ấy làm lương rất cao, nên em được bạn khuyên là học trường này vì học nhiều với máy và được học với chuyên gia người Thái Lan
  • Lúc đầu vào học thì em sợ kim do làm phun thêu chân mày. Nhưng từ từ thực hành kỹ thuật em lên rất nhanh. Khi thực hành có Cô đứng kèm nên em cảm thấy không còn sợ nữa.
  • Em được học với các loại máy hiện đại và thực hành trực tiếp trên người thật. Nên khi đăng ký học xong cũng an tâm. Trong lúc thực hành em được Cô Thanh Huyền hướng dẫn nên kinh nghiệm học được rất nhiều.