• Học viện Thanh Huyền đã được lựa chọn để KÊNH 14 chia sẻ những kinh nghiệm và địa chỉ học Spa, điêu khắc chân mày, phun xăm thẩm mỹ tại Thành Phố Hồ Chí  Minh và cả nước